Annulering van de schoolstraat

Ten gevolge van de COVID-19-crisis en de sluiting van scholen is ook de schoolstraat in de ijskast gezet. Het doel was om het project aan het begin van het schooljaar 2020 opnieuw op te starten, maar helaas laten de werken aan de toekomstige school van Kriek niet toe om een veilige schoolstraat te organiseren.

We zijn daarom gedwongen om het project halverwege te stoppen. De scholen van de Grote Bosstraat blijven echter gunstig voor een hervatting van de test, die later zal worden overwogen.

Het LOOPER team is natuurlijk teleurgesteld door dit voortijdige einde, maar de ervaring was verrijkend! Om onze conclusies te lezen, neem een kijkje in onze brochure!

Schoolstraat in de Grote Bosstraat: en nu?

Als gevolg van COVID-19 en de sluiting van de scholen in België, werd de test voor de schoolstraat in de Grote Bosstraat, welke gepland was van 10 februari tot 10 mei, afgelast. Het is echter met grote vreugde dat LOOPER kan aankondigen dat de schoolstraat vanaf 21 september weer van start zal gaan.

De werking van de schoolstraat zal onverander blijven: het deel van de Grote Bosstraat voor de Ecole 10 zal ‘s ochtends tussen 8u en 8u30 afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer. Dit zal zo blijven gedurende een testperiode van 3 maanden, om te beslissen of een permanente implementatie gunstig is voor de school, de leerlingen, en de omwonenden.

Als u uw mening, een vraag, of een idee wil delen in verband met de schoolstraat, aarzel niet om hier een kijkje te nemen. Als u zin heeft om mee te helpen met het uitvoeren van de schoolstraat door de straat af te sluiten met barrières, kan dat hier.

Feestelijke inhuldiging van de schoolstraat van École 10

Op maandag 10 februari, en dit gedurende 3 maand, is de schoolstraat in de Grote Bosstraat van start gegaan. Om dit te vieren is er een inhuldiging georganiseerd op 19 februari samen met Ecole 10, waar de Schepen van Mobiliteit op aanwezig was, alsook de directrice van de Nederlandstalige basischool De Kriek.

De hele inhuldiging gebeurde in een feestelijke sfeer, met het jaarlijkse ontbijt voor ouders, en kinderen die verkleed liepen voor carnaval. LOOPER heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om bij kinderen, ouders, bewoners, en leraren te polsen naar hun mening over de schoolstraat.

Als u uw mening, een vraag, of een idee wil delen in verband met de schoolstraat, aarzel niet om hier een kijkje te nemen. Als u zin heeft om mee te helpen met het uitvoeren van de schoolstraat door de straat af te sluiten met barrières, kan dat hier.

De Grote Bosstraat wordt een schoolstraat!

Van februari tot april zal de Grote Bosstraat tussen 8u en 8u30 ontoegankelijk zijn voor het verkeer

Deze test heeft als doel te analyseren wat de positieve effecten van een schoolstraat zijn op de luchtkwaliteit, op de veiligheid van scholieren, en op de mobiliteit van de buurt in het algemeen. Doorheen de hele testperiode zal het LOOPER-project aanwezig zijn om samen te werken met buurtbewoners en de school. Uw deelname is zelfs essentieel !

Een schoolstraat in Brussel (beeld: Bruzz)

Concreet

Voor 3 maanden, en dit vanaf 10 februari, zal de straat gesloten zijn van 8u tot 8u30 tussen de Alexandre Markelbachstraat en de François Bossaertsstraat. Dit weggedeelte, dat min of meer 200m lang is, zal dan niet toegangelijk zijn voor gemotoriseerd vervoer. De buurtbwoners die in de straat geparkeerd staan zullen de zone mogen verlaten, maar aan aangepaste snelheid. Uitzonderingen zijn in sommige gevallen mogelijk, en kunnen bij de gemeente aangevraagd worden.

Hoe deelnemen of uw mening delen?

EEN SCHOOLSTRAAT IN DE GROTE BOSSTRAAT?

Grote Bosstraat

Door toegenomen kennis van het publiek zijn mobiliteitsgerelateerde problemen zoals luchtvervuiling, geluidsoverlast en verkeersveiligheid prioriteiten geworden op de Brusselse politieke agenda. Ouders maken zich in het bijzonder ongerust over luchtvervuiling, geluidsoverlast en verkeersveiligheid nabij scholen. Als oplossing voor deze problematiek zijn in 2018 schoolstraten geïntroduceerd.

Een schoolstraat is een straat aan de ingang van een school, die bij het begin en het einde van de schooldag tijdelijk wordt afgesloten voor inrijdend gemotoriseerd verkeer. Je kan de straat op dat moment alleen te voet of met de fiets in. Bewoners mogen de straat wel nog uitrijden aan lage snelheid. Een uitzondering wordt gemaakt voor hulp- en nutsdiensten.

Voor de Grote Bosstraat heeft École N°10, in samenwerking met het Europese LOOPER-project, een aavraag ingediend om de straat ‘s morgens tussen 8u en 8u30 af te sluiten, tussen de Alexandre Markelbachstraat en de François Bossaertsstraat.

Waarom deze periode? Omdat uit onze ochtendwaarnemingen is gebleken dat maar liefst 270 voetgangers tussen 7:50 en 8:30 uur gebruik maken van dit gedeelte. Dankzij de schoolstraat zouden leerlingen de laatste meters naar school veilig kunnen aflopen en gezondere lucht inademen.

Het verzoek wordt door de gemeente bekeken en we hopen eind november een postitief antwoord te krijgen. Intussen overleggen en communiceren we met de buurt, de school en de bewoners. Begin 2020 zouden we beginnen met een test van drie maanden, die vervolgens zal worden geëvalueerd om te beslissen of een definitieve implementatie gunstig is.

Hebt u een vraag of wenst u meer informatie, contacteer:

Florence Lepoudre – florence@bral.brussels
Jesse Pappers – jesse.pappers@vub.be

Schoolstraat

In oktober 2018 is in België een nieuwe wetgeving van kracht geworden met betrekking tot schoolstraten. Wat is een schoolstraat, hoe wordt deze geïmplementeerd en waar zijn deze in Brussel al getest?

WAT IS EEN SCHOOLSTRAAT?

De schoolstraat betekent simpelweg dat een straat bij de ingang van een school tijdelijk gesloten is voor het verkeer. Dit betekent dat de straat ‘s morgens en ‘s middags, aan het begin en einde van de lessen, alleen toegankelijk is voor voetgangers en fietsers. De straat wordt geblokkeerd door slagbomen en een C3-bord (verkeersverbod), dat kan worden gecontroleerd door schoolpersoneel, ouders of wijkagenten.

Een schoolstraat in Brussel (beeld: BRUZZ)

Voor degenen die in de straat wonen of hun auto’s daar hebben geparkeerd, kunnen uitzonderingen worden toegestaan. Zo mag bijvoorbeeld elk voertuig dat al op straat staat op het moment dat de schoolstraat in werking treedt, de straat verlaten – mits het stapvoets rijdt. Voor bewoners kunnen uitzonderingen worden toegestaan om met een voertuig de straat in en uit te gaan. Hulpdiensten zijn altijd toegestaan.

Deze nieuwe wet wenst de de vroegere regelgeving te verbeteren, die ervoor zorgde dat straten die grenzen aan scholen, 30 km/uur-zones werden of dat er visuele aanwijzingen werden gebruikt om de bestuurders te herinneren aan de aanwezigheid van kinderen. Deze ingrepen hebben echter niet geleid tot minder congestie, snelheidsovertredingen of vervuiling. Het doel van de schoolstraat is om de straat veiliger te maken voor kinderen bij aankomst en/of vertrek.

LOOPER EN SCHOOLSTRATEN

Sinds oktober 2018 testen veel Brusselse gemeenten de schoolstraat. Dit najaar zal LOOPER deelnemen aan de implementatie en monitoring van een schoolstraat in Schaarbeek. Veel scholen in Schaarbeek hebben er al een. Het project zal de uitvoering van een schoolstraat in de Dailly wijk monitoren en analyseren. Het LOOPER-project wordt beheerd door de Vrije Universiteit Brussel en BRAL.

Nieuwsgierig? Brussel Mobiliteit heeft een website gecreëerd die gewijd is aan de  schoolstraten. Hier vindt u een lijst van scholen die momenteel de schoolstraten testen.

Zin om deel te nemen aan het LOOPER project? Volg ons op Facebook of contacteer ons: Florence florence@bral.brussels of Zoé zoe.kruchten@vub.be