Schoolstraat

In oktober 2018 is in België een nieuwe wetgeving van kracht geworden met betrekking tot schoolstraten. Wat is een schoolstraat, hoe wordt deze geïmplementeerd en waar zijn deze in Brussel al getest?

WAT IS EEN SCHOOLSTRAAT?

De schoolstraat betekent simpelweg dat een straat bij de ingang van een school tijdelijk gesloten is voor het verkeer. Dit betekent dat de straat ‘s morgens en ‘s middags, aan het begin en einde van de lessen, alleen toegankelijk is voor voetgangers en fietsers. De straat wordt geblokkeerd door slagbomen en een C3-bord (verkeersverbod), dat kan worden gecontroleerd door schoolpersoneel, ouders of wijkagenten.

Een schoolstraat in Brussel (beeld: BRUZZ)

Voor degenen die in de straat wonen of hun auto’s daar hebben geparkeerd, kunnen uitzonderingen worden toegestaan. Zo mag bijvoorbeeld elk voertuig dat al op straat staat op het moment dat de schoolstraat in werking treedt, de straat verlaten – mits het stapvoets rijdt. Voor bewoners kunnen uitzonderingen worden toegestaan om met een voertuig de straat in en uit te gaan. Hulpdiensten zijn altijd toegestaan.

Deze nieuwe wet wenst de de vroegere regelgeving te verbeteren, die ervoor zorgde dat straten die grenzen aan scholen, 30 km/uur-zones werden of dat er visuele aanwijzingen werden gebruikt om de bestuurders te herinneren aan de aanwezigheid van kinderen. Deze ingrepen hebben echter niet geleid tot minder congestie, snelheidsovertredingen of vervuiling. Het doel van de schoolstraat is om de straat veiliger te maken voor kinderen bij aankomst en/of vertrek.

LOOPER EN SCHOOLSTRATEN

Sinds oktober 2018 testen veel Brusselse gemeenten de schoolstraat. Dit najaar zal LOOPER deelnemen aan de implementatie en monitoring van een schoolstraat in Schaarbeek. Veel scholen in Schaarbeek hebben er al een. Het project zal de uitvoering van een schoolstraat in de Dailly wijk monitoren en analyseren. Het LOOPER-project wordt beheerd door de Vrije Universiteit Brussel en BRAL.

Nieuwsgierig? Brussel Mobiliteit heeft een website gecreëerd die gewijd is aan de  schoolstraten. Hier vindt u een lijst van scholen die momenteel de schoolstraten testen.

Zin om deel te nemen aan het LOOPER project? Volg ons op Facebook of contacteer ons: Florence florence@bral.brussels of Zoé zoe.kruchten@vub.be